วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เมื่อเชื้อราเข้าสู่กระแสเลือด โยเกิร์ตสามารถช่วยยับยั้งการขยายพันธุ์ของเชื้อราได้


คนที่มีโรคประจำตัว คนที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ คนที่เป็นโรคเรื้อรัง ระวังโดนเชื้อราโจมตี เนื่องจากเชื้อรา (Candida Albicans) เป็นเชื้อโรคที่รอโอกาส เข้ารุกรานหรือเข้าโจมตีคนที่มีสุขภาพอ่อนแอ ทำให้เกิดโรคต่างๆ ขึ้นได้ เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดอักเสบ หรือโรคลิ้นหัวใจอักเสบ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้เชื้อราผ่านผนังลำไส้เข้าไปในกระแสเลือดได้

คนที่เป็นโรคติดเชื้อเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นไซนัส จมูกอักเสบ ส่วนใหญ่แล้วมักเกิดจากการใช้มือที่ไม่สะอาด หยิบจับอาหารรับประทาน เพราะเชื้อราปนเปื้อนอยู่ เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค แต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดโรคเชื้อราเข้าไปในกระแสเลือดโดยตรงได้

ความน่ากลัวของเชื้อรา (Condida Albicans) เมื่อเชื้อราเพิ่มจำนวนมากขึ้น จากการที่เราใช้มือที่ไม่สะอาดปนเปื้อนเชื้อรา ซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น หยิบจับอาหารรับประทาน เชื้อรามันสามารถที่จะเผาผลาญโปรตีน และที่สำคัญ เมื่อมันขาดอาหาร มันก็จะเข้าไปในเยื่อบุลำไส้ และเข้าไปในกระแสเลือดเพื่อกินน้ำตาล

จากการศึกษาวิจัยพบว่า วิธีการต่อต้านเชื้อราตัวนี้ ก็คือการรับประทานอาหารชีวภาพ อย่างเช่น แบคทีเรียจากกรดนม เนื่องจากแบคทีเรียจากกรดนม มันจะเข้าไปช่วยในการยับยั้งการขยายพันธุ์ของเชื้อรา และเป็นการจำกัดพื้นที่ทำให้เชื้อราอยู่กับที่ ซึ่งเราสามารถหาแบคทีเรียจากกรดนม ได้จาก โยเกิร์ต นั่นเอง