วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แจ้งข่าวกศน.ตำบลอ่างทอง

  • 27 มิุถุนายน 54 อบรมประชาธิปไตย ณ กศน. จังหวัดกพ.(เวลา 08.30น.)
  • 29 มิุถุนายน 54 เดินรณรงค์ประชาธิปไตย หน้าอำเภอ(ร.5)