วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

กศน.ตำบลอ่างทองบริการอำเภอเคลื่อนที่

กศน.ตำบลอ่างทองออกบริการอำเภอเคลื่อนที่ โดยมีการรับสมัครนักศึกษา,บริการตัดผมชาย,ทำการบูรหอมและบริจาคหนังสือฟรี เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 54 ณ วัดวังตะเคียน หมู่ 19 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

กศน.ตำบลอ่างทองเปิดกลุ่มอาชีพระยะสั้นการทำขนมหลักสูตร 50 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 54 - 22 เม.ย. 54 กศน.ตำบลอ่างทองจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตร 50 ชั่วโมงการทำขนมคุ๊กกี้,ขนมเค้ก,ขนมกะหรี่ปั๊ป มีผู้เ้ข้าร่วมจำนวน 20 คน

วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2554

ข่าวกศน.ต.อ่างทอง

จัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดาดทองเจริญ ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554

การรับสมัครนักศึกษา

         
  กศน. ตำบลอ่างทอง ตั้งอยู่ภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่างทอง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร  อาคารเรียนเป็นคอนกรีตชั้นเดียว   ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 3 เมตร เส้นทางการคมนาคม กศน.ตำบลอ่างทอง เข้าสู่ศูนย์กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ตามถนนพหลโยธิน สายกำแพงเพชร-นครสวรรค์ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร
การรับสมัครนักศึกษา

ภาคเรียนที่  1
ช่วงระหว่างวันที่  1-30 เมษายน ของทุกปี
ภาคเรียนที่ 2
ช่วงระหว่างวันที่ 1-31  ตุลาคม  ของทุกปี

       ศูนย์การเรียนชุมชน ตำบลอ่างทอง  มีผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553  ดังนี้

ระดับการศึกษา                   จำนวน(คน)

ประถมศึกษา                                             7
มัธยมศึกษาตอนต้น                                   27
มัธยมศึกษาตอนปลาย                               39
รวม                                                         73

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

แผนที่ กศน.ตำบลอ่างทอง

กศน. ตำบลอ่างทอง ตั้งอยู่ภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง หมู่ที่ ๒  ตำบลอ่างทอง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร